Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]

Конфигуриране на | Windows 95 | Windows NT | Netscape Communicator 4.5 |


Конфигуриране на Internet Explorer 4.0

Internet Explorer 4.0 е една от най-популярните програми за работа в Internet. Тя включва в себе си Web браузер Internet Explorer, програма за работа с E-mail – Outlook Express и много други допълнителни възможности.

За да направите настройка на електронната поща и достъпа до адреси в Internet трябва да следвате указанията:

 1. Стартирайте Internet Explorer 4.0 от иконата на десктопа на вашия компютър или от менюто - | START | PROGRAMS | INTERNET EXPLORER | INTERNET EXPLORER |.

 2. Кликнете върху менюто `View`, а след това върху `Internet Options`. Ще ви се появи на екрана следния прозорец:
 3. Влезте в менюто `Connection`, както е показано на горната картинка. Изберете `Check box-a` - Access the Internet using a proxy server и след това кликнете върху бутона `Advanced`. Ще се появи следния прозорец:

 4. Попълнете празните полета по горепосочения начин. Потвърдете с бутона `OK` и с това настройката завършва.
 5. Настройването на Електронната поща става по следния начин – Стартирайте Outlook Express от иконата на десктопа на вашия компютър или от менюто - | START | PROGRAMS | INTERNET EXPLORER | OUTLOOK EXPRESS |.
 6. От менюто `Tools` изберете `Accounts`. Ще се появи следния прозорец:

 7.  

   
   

 8. Кликнете върху бутона `Add`. Появява се следния прозорец:

 9. В празното поле попълнете вашето име и кликнете върху `Next`. Появява се следния прозорец:

 10.  

   
   

 11. В празното поле попълнете адреса на вашата електронна поща и кликнете върху `Next`. Появява се следния прозорец:

 12. В празните полета попълнете точно по горепосочения начин същите данни и кликнете върху `Next`. Появява се следния прозорец:

 13. В празното поле `POP account name` попълнете тази част от електронния ви адрес, която е преди знака @. В празното поле `Password` попълнете вашата парола за електронната поща и кликнете върху `Next`. Появява се следния прозорец:

 14.  

   
   

 15. Кликнете върху `Next`. Появява се следния прозорец:13. Изберете радиобутона `I will establish my Internet connection manually`, както е показано на горната картинка и кликнете върху `Next`. Появява се следния прозорец:

14. Кликнете върху бутона `Finish`. Появява се следния прозорец:15. Натиснете бутона `Close` и с това приключва настройката на електронната поща в Outlook Express!


Конфигуриране на | Windows 95 | Windows NT | Netscape Communicator 4.5 |


::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels