Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]

Конфигуриране на | Windows 95 | Windows NT | Internet Explorer 4.0 |


Конфигуриране на Netscape Communicator 4.5

Netscape Communicator 4.5 е една от най-популярните програми за работа в Internet. Тя включва в себе си Web браузер Netscape Navigator, програма за работа с E-mail – Netscape Messenger и много други допълнителни възможности.

За да направите настройка на електронната поща и достъпа до адреси в Internet трябва да следвате указанията:

  1. Стартирайте Netscape Communicator 4.5 от иконата на десктопа на вашия компютър или от менюто - | START | PROGRAMS | NETSCAPE COMMUNICATOR | NETSCAPE NAVIGATOR |.
  2. Кликнете върху менюто `Edit`, а след това върху `Preferences`. Ще ви се появи на екрана следния прозорец:
3. За да настроите електронната поща – кликнете два пъти върху Mail&Newsgroup. Ще ви се появи на екрана следния прозорец:- кликнете върху менюто `Mail Servers` и в дясната част на прозореца в полето `Outgoing mail (SMTP) server:` попълнете следното:

lnd.internet-bg.net

- в полето `Outgoing mail server user name:` попълнете частта от името на вашата електронна поща, която е преди знака `@`.

  • кликнете върху бутона `Add…`. Ще ви се появи на екрана следния прозорец:
в полето `Server Name:` напишете следното:

lnd.internet-bg.net

в полето `Server Type:` изберете следното:

POP3 Server

в полето `User Name:` попълнете частта от името на вашата електронна поща, която е преди знака `@`.

Кликнете върху бутона `OK` за да завършите настройките на електронната поща.

  1. Настройка на `Proxies`:
  • кликнете два пъти върху `Advanced`, а след това върху `Proxies`
  • в дясната част изберете радиобутона `Manual proxy configuration`
  • кликнете върху бутона `View`Ще ви се появи на екрана следния прозорец:


  • попълнете точно в указаните полета долупосочената информация
  • кликнете върху бутона `OK` за да завършите настройките
Кликнете върху бутона `OK` и с това се завършва цялата настройка.


Конфигуриране на | Windows 95 | Windows NT | Internet Explorer 4.0 |


::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels FACE=arial SIZE=1 color=808080>© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.