::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [S ] :: [A ]:: [A ]:: [A ]::[ contacts ]

Prices of Internet Access card

  SERVICES   PRICES    COMMENT
1. Unlimited access through local calls
. 1 month 22 leva VAT is included
3 months 55 leva VAT is included
6 months 100 leva VAT is included
Attention: Това е месечен достъп, картите могат да се използват посочения брой месеци от датата на първото влизане, но не по-късно от 31 Декември 2002г.
2. Limited dial-up access
. 5 hours + 10 night hours 3 leva VAT is included
10 hours +20 night hours 4 leva VAT is included
20 hours +40 night hours 7 leva VAT is included
50 hours + 100 night hours 16 leva VAT is included
100 hours + 200 night hours 30 leva VAT is included
200hours + 400 night hours 50 leva VAT is included
500 hours + 1000 night hours 120 leva VAT is included
Внимание: Това не са месечни достъпи, пакетите от часове могат да се използват посочения брой часове, но не покъсно от 31 Декември 2002г.

Нощните часовете са активни между 02:00 и 09:00 през
  нощта.
Нощните бонуси се образуват като към потребителското
  име от картата се добави малко "n" накрая.
Всички останали пакети часове са валидни
  по което и да е време на денонощието.


| dial-up internet access | leased-line | web-hosting | web-design | internet access card | technical support |

::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [S ] :: [A ]:: [A ]:: [A ]::[ contacts ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels