Bansko EnglishBansko Russian Bansko FrenchBansko Deutch Bansko EspaniaBansko Bulgaria BanskoBulgaria property . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]

Контакти

Екипът на Фирмата се състои от високо квалифицирани млади хора с новаторски дух.

  • Лъчезар Динев - Главен Мениджър. Магистър в областта на компютърните технологии и фирмено управление. Това е личността, която взема решенията в Интернет България.

  • Даниела Маринова - Финансов Мениджър. Магистър по Индустриален и Финансов мениджмънт.

  • Георги Маринов - Дипломиран инженер. Отговаря за дистрибуцията и продажбата на Интернет карти.

  • Мая Филипова - Офис асистент, Магистър по телекомуникации и индустриален мениджмънт.
  • Борис Стоев - Системен Администратор.
  • Стефан Бутрачков - Системен Администратор.
  • Борислав Младенов - Системен Администратор. Дипломиран инженер в областта на компютърните технологии.
  • Александър Грънчаров - Техническа поддръжка и работа с клиенти.
  • Добромир Йолов - Техническа поддръжка и работа с клиенти.

С членовете на нашия екип можете да се свържете по e-mail, телефон или факс:
техническа поддръжка
маркетинг и продажби наети линии  - 8684919
факс - 8684953;
пощенски адрес: София 1421, Лозенец, ул. Капитан Тодор Ночев № 32а, ет.2

::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels