Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]

Важно:
  • Вашата парола трябва да е минимум шест знака, включително A-Z, a-z, 0-9, специални знаци (важат само за eMail);
  • не използвайте интервали

Смяна на паролата за електронната поща

.
Въведете необходимите данни:
Вашето eMail потребителско име:  
Вашата СТАРА парола:
(За eMail адрес)
 
Вашата НОВА парола:
(За eMail адрес)
 
Потвърдете вашата НОВА парола:
(За eMail адрес)
 
.

Забележка:
формата е валидна само за eMail адреси в домейн internet-bg.net
Смяна на паролата за достъп до Интернет
.
Въведете необходимите данни:
Вашето потребителско име:
(за достъп до Интернет)
 
Вашата СТАРА парола:
(за достъп до Интернет)
 
Вашата НОВА парола:
(за достъп до Интернет)
 
Потвърдете вашата НОВА парола:
(за достъп до Интернет)
 
.

Забележка:
само за клиенти на Интернет Българиа АД (internet-bg.net)

| Общи условия | Телефон за достъп | Инструкции | Изразходвани часове |
| Смяна на парола | Термини | Looking glass |

::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
BANSKO All BANSKO Hotels Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels л.7 от Общите условия.