Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property
:: w w w . i n t e r n e t - b g . n e t :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ contacts ]

НА КАКВА ЦЕНА МОГА ДА ПРЕЗАРЕДЯ ИНТЕРНЕТ СМЕТКАТА СИ?

ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА НА "ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ" АД :
"ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ ЕДИНЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ТЕЛЕФОН 134400"

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА лв.

Предплатен пакет 30 часа

2

Предплатен пакет 60 часа

3

Предплатен пакет 120 часа

5

Предплатен пакет 300 часа

12

Предплатен пакет 600 часа

23

Предплатен пакет 1200 часа

38

Предплатен пакет 3000 часа

90

Неограничен достъп- 1 месец

8

Неограничен достъп 3 месеца

19

Неограничен достъп 6 месеца

34

Неограничен достъп 12 месеца

60

Цените са с вкл. ДДС.
Таксуване на телефонния разговор за абонатите на БТК ЕАД е 5 мин/импулс.

Издава се опростена фактура.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА?

На адрес http://212.124.64.29/accounts/ ще заявите броя часове, с които желаете да се зареди интернет сметката Ви. Ще получите уникален код на заявката и инструкция как да извършите плащането.

Вариантите за плащане са следните:

  • Можете да извършите банков превод с платежно нареждане по фирмената ни сметка в ТБ”Биохим”:
  • Ако нямате открита банкова сметка можете да извършите банков превод с вносна бележка от всеки банков клон в страната.
  • Бихте могли да внесете дължимата сума и с вносна бележка директно по сметката на фирмата в ТБ”Биохим” АД , Централно управление на адрес : ул “Иван Вазов” 1.

Най-късно на следващия работен ден интернет сметката Ви ще бъде заредена с заявените часове.

 

За да добавите часове към интернет сметката си, моля , посетете следния адрес:

http://212.124.64.29/accounts/

:: w w w . i n t e r n e t - b g . n e t :: [ intro ] :: [ home ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ contacts ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels