Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]

Цени за Интернет достъп по наета линия

за повече информация изпратете mail
СКОРОСТ
Начална такса в US$
Месечна такса в US$
до 33 600 bps - по договаряне
64 000 bps - по договаряне
128 000 bps - по договаряне
256 000 bps - по договаряне
512 000 bps - по договаряне
1 024 Кbps - по договаряне
2 048 Кbps - по договаряне
4 096 Кbps - по договаряне| dial-up достъп | наета линия | хостинг | уеб дизайн | карти за достъп | консултации |

::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:

Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels