Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]

Конфигуриране на | Windows 95 | Internet Explorer 4.0 | Netscape Communicator 4.5 |


Конфигуриране на Windows NT 4.0 Workstation

Windows NT 4.0 е сигурна високотехнологична операционна система, която е идеална за Internet достъп. Целият мрежови софтуер, който ви е необходим за включване в Internet се съдържа в Windows NT Workstation 4.0.

Поради ограничение за сигурност, налагани от Windows NT една част инсталацията трябва да бъде направена ръчно. Това включва и конфигурирането на dial-up networking.

За да започнете инсталацията моля кликнете два пъти върху иконата 'My Computer' на вашия Desktop. Когато този прозорец се отвори кликнете два пъти върху иконата 'Dial-up Networking'. Ако 'Dial-up Networking' не е инсталирана Windows NT ще Ви подскаже със следния диалогов прозорец:

Ако се появи този диалогов прозорец – моля кликнете върху бутона 'Install' и следвайте инструкциите.

Ще бъдете попитани за добавяне на модем, ако все още такъв не е конфигуриран към Вашия компютър.

По подразбиране Windows NT ще се опита да разпознае вашия модем, което е най-добрия вариант.

Кликнете върху бутона 'Next'.

Щом вашия модем бъде разпознат ше се появи следния диалогов прозорец:

Кликнете върху 'Next' за да продължите.
 
 

Ще трябва да попълните правилно вашето местоположение и код на града. Страната трябва да бъде България.

Кликнете върху 'Next' за да продължите.
 
 

Кликнете върху 'Finish' на горния диалогов прозорец за да завършите инсталацията на вашия модем.

След това вие трябва да изберете модем за да се използува, като RAS устройство.

Кликнете върху 'OK'.

Кликнете върху бутона 'Configure' в следващия диалогов прозорец.

Ще се появи следния диалогов прозорец. Кликнете върху радио бутона 'Dial out only'. След това кликнете върху 'OK'.

Кликнете върху бутона 'Network' в диалоговия прозорец 'Remote Access Setup'. Ще се появи следния диалогов прозорец. Размаркирайте NetBEUI и IPX, оставяйки маркиран само протокола TCP/IP. Кликнете върху 'OK' за да завършите.

Кликнете върху OK в този диалог и след това върху бутона Continue за да продължите. Щом се появи следващия диалогов прозорец, кликнете върху Restart.Когато вашият NT компютър се рестартира кликнете върху иконата My Computer, а след това кликнете два пъти върху иконат Dial-Up networking.

Ще се появи следния диалогов прозорец. Напишете в phonebook entry 'Internet Bulgaria' и телефонния номер:……… Ако имате съмнение за верността на телефонния номер, моля проверете по следния начин – кликнете върху бутона 'More'.Появява се следния диалогов прозорец. Уверете се, че телефонния номер е верен и ако не е - попълнете превилния. Кликнете върху 'Server'.

Уверете се още веднъж, че TCP/IP е маркиран. След това кликнете върху бутона TCP/IP settings. Ще се появи следния екран:

Моля уверете се, че екрана, който ви се появява е точно такъв, какъвто е показания по-горе. Най-горния радио бутон трябва да сочи 'Server assigned IP address'. Вторият радио бутон трябва да сочи 'Server assigned name server addresses. Кликнете върху OK за да продължите.
 
 

След това кликнете върху 'Security'. Уверете се, че радио бутона 'Accept any authentication including clear text' е избран.

Кликнете върху OK и Windows NT е вече настроен за връзка с Internet.


Конфигуриране на | Windows 95 | Internet Explorer 4.0 | Netscape Communicator 4.5 |


::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [Sunny Beach Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [B ] ::[A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:
Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels