::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [ контакти ]

Brief technical info

Access phones:

  In Sofia
    up to 56Kbps - 0134400 ;
    ISDN - 9601002

  In Blagoevgrad
    up to 56Kbps - 81118

  In Burgas
    up to 56Kbps - 812088

  In Varna
    up to 56Kbps - 388910

  In Veliko Tarnovo
    up to 56Kbps - 601808

  In Vraza
    up to 56Kbps -62910

  In Pernik
    up to 56Kbps - 688000

  In Pleven
    up to 56Kbps - 804033

  In Plovdiv
    up to 56Kbps - 636750

  In Ruse
    up to 56Kbps - 8109

  In Stara Zagora
    up to 56Kbps - 6125

  In Yambol
    up to 56Kbps - 6879

ТCP/IP Settings
  Сървърът динамично раздава IP адреси
  В определени случаи може да използвате:

  Primary DNS 212.124.64.2
  Secondary DNS212.124.64.5
  Domain suffix/Nameinternet-bg.net
  Mail/POP/SMTP сървърLnd.internet-bg.net
  FTP сървърftp.internet-bg.net
  Proxy servercache.internet-bg.net
  (IP: 212.124.64.5), Port: 3128
  Web serverwww.internet-bg.net


| Общи условия | Кратка информация | Инструкции | Изразходвани часове |
| Смяна на парола | Термини | Looking glass |

::   w w w . i n t e r n e t - b g . n e t   :: [ въведение ] :: [ начало ] :: [ e-mail ] :: [Sofia Hotels ] :: [S ]:: [A ]:: [A ]:: [A ] :: [ контакти ]
© 1996-2001 Internet Bulgaria Plc. All rights reserved.
 web design by:

BANSKO All BANSKO Hotels Mountain paradise developments. Apartments for sale in Bansko Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels BANSKO Hotel Mountain Pradise Hotels Picture galery BANSKO All BANSKO Hotels по неплатени сметки. При прекратяване на договора неизползваната част от гаранционната сума подлежи на връщане.